Køb af fordring/gæld

Vi er interesseret i at høre fra dig hvis du har fordringer du ønsker opkøbt.

JJ Development er specialiseret i at opkøbe fordringer, som har været i fogedretten, og som nu er afskrevet eller opgivet af din virksomhed

Det forudsættes, at det er muligt at fremskaffe eller genanskaffe fundamentet, som er det dokument, hvori gælden er blevet opgjort i fogedretten.

Når du har accepteret at sælge din fordring til JJ Development, overfører vi atalte købesum til dig, hvorefter du skal underskrive en transporterklæring, som vi sender til dig.

Det er således helt risikofrit for dig at sælge fordringen, for du får betaling uanset om JJ Development kan formå skyldneren til at betale eller ej.

Skriv til JJ Development

Kontakt os for en uforpligtende dialog om dit mellemværende.

− 1 = 6